Sunday, 19 April 2015

XEBATA LI SER HÊMANÊN HEVOKÊ

HÊMANÊN HEVOKÊ
(Kirde– Bireser – Têrker-Pêveber)


Hêmanên hevokên li jêr nîşan bidin.XEBATA LI SER DAÇEKAN

CIHÊN VALA BI DAÇEKAN DAGIRIN      Ez  ..... Kurdistanê me.
         Mala te ..... ku derê ye?
     Birayên min ..... balafirê çûn Sêrtê.