Dersên Zimanê Kurdî (Rêz)
FÊRBÛNA ZIMANÊ KURDÎ (Kurdî - Tirkî Belge)


Fêrbûn- <<1>>
Fêrbûn- <<2>>
Fêrbûn- <<3>>
Fêrbûn- <<4>>
Fêrbûn- <<5>>
Fêrbûn- <<6>>
Fêrbûn- <<7>>
Fêrbûn- <<8>>

DERSA KURDÎ (KURD-1  VÎDEO)

DERS-1DERS-2DERS-3DERS-4DERS-5DERS-6


DERS-7
DERS-8DERS-9DERS-10


DERS-11DERS-12
DERS-13DERS-14DERS-15DERS-16DERS-17DERS-18DERS-19


DERS-20


DERS-21


DERS-22


 DERS-23


DERS-24DERS-25DERS-26DERS-27DERS-28


DERS-29DERS-30