Nîşeyên Asta Destpêkê

Qursa Zimanê Kurdî (Asta Destpêkê)

Dîroka Nûjenkirinê: 18.11.2015


 • Danasîna Zimanê Kurdî: 
  • Malbata Zimanan A Zimanê Kurdî
  • Zaraveyên Zimanê Kurdî
  • Taybetmendiyên Zimanê Kurdî
   • Zayend
   • Tewang
   • Nîv Ergatîv 
   • Du-rayek
  • Tîpên Zimanê Kurdî
  • Cînavk
  • Diyalogên Rojane
   • Silav
   • Pirs û Bersiv (Hevnasîn)
   • Xatir Xwestin
  • Karmal: Dubare bike û ji bo her yek pirsan 2 bersivan bide.

 • Gotûbêjên Hevnasînê
  • Silav û Xatir
  • Diyalog/Gotûbêj
   • Axaftinên Rojane
   • Pirs û Bersiv
   • Ev/Ew çi ye/ne?
   • Ev çend e? (Hejmar)
   • Ev kîjan reng e? (Reng)
  •  Roj, Meh, Demsal, Reng û Hejmar
  • Karmal: Dubare bike. •   Alfabeya Zimanê Kurdî 
  •  Tîp û Bêje
   •  Tîpên Zimanê Kurdî
   •  Xwendina Peyvan (Telafuz)
   •  Hevrûkirina Deng û Tîpan 
  •  Ferman
  •  Navên Ajalan
  • Karmal: Dubare bike û bi paragrafekê xwe bide nasîn û an stran an jî helbestekê ji ber bike!
 •  Li Malê
  • Ravek
  • Danasîna Malbatê
  • Danasîna Xênî 
  • Danên Xwarinê
  • Danên Rojê
  • Diyalogên Di Malê De
   • Pirs û Bersiv
   • Pêşniyarî - Daxwazî
  • Ferhengok: Fêkî û malbat
  • Karmal: Bîst pirs û bîst bersiv 


 • Li Sûkê
  • Ferhengoka Sûkê
 • Li Kargehê
  •  Ferhengoka Kargehê
 • Li Gund
  •  Ferhengoka Gund
 • Li Eywana Werzîşê
  •  Ferhengoka Werzîşê
 • Li Ser Telefonê
  •  Ferhengoka Zanistê
 • Li  Ser Facebookê
  •  Ferhengoka Kompîturê
 •  


Çavkanî:
1) Malper: http://mamosteye-zimane-kurdi.blogspot.com.tr
2) Hînker Asta Yekemîn, Enstîtuya Kurdî Ya Stenbolê
3) Pirûkên Dersa Zimanê Kurdî, Pola 5-6-7., MEB & Artuklu Üniversitesi
     Malper http://www.eba.gov.tr/arama/paylasim?q=kurdi
4) Video, Kurd-1 TV Zimanê Kurdî
    a)  https://www.youtube.com/watch?v=MXr8vX40VZk&list=PLF58A938D0E64073A
    b)  http://mamosteye-zimane-kurdi.blogspot.de/2015/04/video-dersa-kurdi-kurd-1-tv.html
5) Perperok (Kovar), Weşanên AR
6) Destpêk, Sabahattin GÜLTEKİN
7) Pirtûka Destpêkê, Eşref KEYDANÎ
8) Bi Tiştanokan Alfabe, Şêxo FÎLÎK
9) Çirçîrok û nivîsên hesan
10) Ferheng


No comments:

Post a comment

Şîrove Bikê