Nîşeyên Qursa Asta Sêyemîn

Naveroka Qursa Asta Sêyemîn

RÊZIMAN

 • Peyvên Rêzimanî
 • Dengsazî
  • Xwendina (dengên) alfabeyê
  • Derxistina dengan (dev, qirik, diran, lêv)
  • Dengên alîkar ango kelijandinê ("y", "h", "w")
  • Dengên hilmî û nehilmî (ch-c, kh-k, gh-g)
  • Dengên ji erebî derbasbûyî kurdî (elî, ewr, hewş...)
  • Dubarakirina tîpekê (-rr-, -tt-, -mm-, -kk-ll)
  • Pevguherîna dengdêran (e-i: wenda-winda, xerab-xirab. i-u: dirust-durust, zilm-zulm), Kosî-kîso, Jûjî-jîjo)
  • Pevguherîna dengdaran (ş-j: kuştin-dikuje, cîran-cînar, d-t, f-v, t-ç, l-r)
  • Veguhestin: Des-girtî= dergistî, cînar-cîran,  
  • Tewang (şiwan-şivên, ba-bê, nan-nên)
  • Ketina dengan (kevin-kevn, ketil-ketl)
   • Kurtbûna tîpa "î"yê (kevçî-kevçiyê xwarinê)
  • Tîpa "h"ê dengdêra berî xwe xurt dike û dikeve.(sih-sî, cih-cî)
  • Pevdeng =Diftong (xw, xwîn, xwe, xwestin, xwedê)
  • Dengên ku ji bandora tirkî, şaş tên bikaranîn. (k-q, v-w, î-i, ê-e, x-xw, û-u)
  • Derbandin(kirpandin): Di hevokê de peyva nêzikê pêveber, di peyvê de kîteya di dawiyê de çêdibe. 

 • Peyvsazî
  • Peyv=Bêje
  • Peyv: Xwerû-Pêkhatî-Hevedudanî
  • Peyv: Watedar û Erkdar(Peywirdar)
  • Peyv: Navdêr, Cînavk, Veqetandek, Daçek, Lêker, Jimar, Hevalkar, Hevalnav, Gihanek, Baneşan.
   • Navdêr
   • Jimar
   • Cînavk
   • Hevalnav(Rengdêr)
   • Hevalkar(Hoker)
   • Veqetandek
   • Daçek
   • Gihanek
   • Baneşan
 • Qertaf

 • Watesazî
 • Hevoksazî
 • Tewang û Ergativ
 • RastnivîsWÊJE

No comments:

Post a Comment

Şîrove Bikê