Fîlmên Bi Zimanê KurdîFîlmên Bi Zimanê  Kurdî


 • Demê Hespên Serxweş (Sarhoş atlar zamanı)
 • Textê Reş (Kara Tahta)
 •  Nîvê Heyvê (Yarım AY)
 •  Kûsî jî dikarin bifirin (Kaplumbağalar da uçar)
 •  Axin (Sızı)
 • Min Dît (Gördüm)
 • Bahoz (Fırtına)
 • Mem û Zîn
 • Jana Zirav (İnce Sızı)
 • Beritan
 • Tirej
 • Dengê Bavê Min
 • Berîya Tofanê (Ferit Karahan)