Berhemên MMABerhemên MMA

Fêkî  (Navên Fêkîyan)


Demsal (Demên Salê)
Hêjmar (Pêjimar, Hêjmar, Rêz)


Berpêşî (PPS)         E-Pirtûk (PDF)

Roj (Rojên Heftê)

Berpêşî (PPS)         E-Pirtûk (PDF)
Meh / Heyv (Mehên Salê)

Berpêşî (PPS)         E-Pirtûk (PDF)

Reng  (Navên Rengan)

Berpêşî (PPS)         E-Pirtûk (PDF)

Helbestên  Zarokan

         E-Pîrtûk (PDF) >>
  • Ajel
    Berpêşî (PPS)         E-Pirtûk (PDF)
  • Sebze
    Berpêşî (PPS)         E-Pirtûk (PDF)
  • Amyar / Barbir / Ambûr
    Berpêşî (PPS)         E-Pirtûk (PDF)

XAÇEPIRS