Nîşeyên Qursa Asta Yekemîn

Bi Kurdî
Biaxivin, Bixwînin, Binivîsin!
Pêşniyariyên Xwendinê

 • Çirçîrok û Çîrokên Gelerî
 • Dara Sêvê - Murad Dildar
 • Ji 20 Welatî 20 Çîrok - Nûbihar
 • Rojname
 • Çîrok
  • Çîrokbêj- Çîrokên kurdmancî, Celadet Alî Bedirxan
  • Nûredîn Zaza, Keskesor
 • Şano - Pîyes
  • Memê alan
 • Roman
  • Ereb Şemo, Şivanê Kurd
  • Eliyê Evdirehman, Xatê Xanim
  • Rehîmê Qazî, Pêşmerge
  • îbrahîm Ehmed, Jana Gel
 • Destan
  • Memê Alan
  • Zembilfiroş
 • Helbest
  • Cegerxwîn
  • Arjen Arî

Karmal - Nivîs
 1. Lîsteya Peyvan (200 peyv)
 2. Xwe bidin nasîn (20 hevok)
 3. Ji pirtûka xwendinê Paragrafekê binivîsin û daçek û cînavkan nîşan bidin.

Mijar
 • Zimanê Kurdî
 • Alfabe
 • Hevnasîn, Lihevpirsîn
 • Peyv û Cureyên Peyvan
 • Peyvên Li Ser Rêzimên
 • Cînavk
  • Cînavkên Xwerû
  • Cînavkên Tewandî
  • Cînavkên Şanîdanê
  • Cînavkên Pîrsiyariyê
  • Cinavka Vegerok
 • Qertafên Qesane
 • Neyînî
 • Hejmar
 • Daçek
 • Heye-Hene
 • Qertafên Nediyariyê (-ek, -in)
 • Ravek
 • Veqetandek
 • Tewang
 • Kî û Kê
 • Dema Niha
 • Hêmanên Hevokê
 • Gihanek
 • Payeya Rengdêran
 • Dema Bê
 • Raweyên Daxwaziyê
 • Dema Borî

 • Wêje
  • Wêjeya Devkî
   • Dengbêj û Dengbêjî
   • Çîrçîrok
   • Tiştanok
   • Gotinên Pêşiyan
   • Biwêj
   • Stran
   • Heyranok
   • Zemar
   • Helbest
   • Destan
   • Çîrok
  • Wêjeya Nivîskî
   • Berhevkirina Berhemên Wêjeya Devkî
   • Helbest
   • Çîrok
   • Roman
   • Destan
   • Antolojî
   • Rojname
   • Kovar

 • WÊJE
  • Wêjeya Klasîk
   • Taybetiyên Berhemên Klasîk
   • Nivîskarên Wêjeya Klasîk
  • Wêjeya Nûjen
   • Taybetiyên Berhemên Nûjen
   • Nivîskarên Wêjeya Nûjen
  • Wêjeya Gelerî

PDF - Nîşeyên Dersê  29.04.2015Xebata Li Ser Daçekan
Xebata Li Ser Hêmanên Hevokê

Ezmûna 1. û 2. û 3.
Nergîz: 80 - 80 - 85
Ufuk: 91 - 84 - 92
Ferit: 69 - 65 - 80
Mehmet: 74 - 65 - 78
Zübeyde: 62 - 60 - 71
Fuat: 79 - 88 - 86
Ekrem: 70 - 78 - 68
Suat: 86 - 91 - 83
Melek: 87 - 87 - 81
Diren: 72 - 74 - 92
Burhan: 62 - 62 - 76
Hıdır: 58 - 80 - 85
Aytaç: 43   - 66 - 57
Canseli: 43 - 86 - 87
Idrîs: 44 - 60 - 71
Nilgün: 44 - 56 - 54
Nedime: 62 - 70 - 75
Zozan : 65-60-70


No comments:

Post a comment

Şîrove Bikê