Saturday, 27 April 2013

Xêze Fîlmên Bi Kurdî


 Hespikê Avê  Kurdî
 Yakari  Kurdî
 Moz (Kurmik)  Kurdî
 Cêdric  Kurdî
 Memo  Kurdî
 Hecîwat û qeregoz Kurdî
 Lucky Luke  Kurdî
 Calio (Kayu)  Kurdî
 Tsubasa (Tusubasa) Kurdî
 Hevalê Mezin (My Giant Friend)  Kurdî

1 comment:

Şîrove Bikê