Monday, 8 August 2016

Serlêdana Lîsansa Bilind A Bitêz û Bêtez ( Zanîngeha Artukluyê)

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Alımı (Kurmanci, Süryanice )

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Yaşayan Diller Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına 2016–2017 Öğretim Yılı Güz Döneminde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.
Tezli Yüksek Lisans Programları
Anabilim Dalı/Programı
Kontenjan
Açıklama
Özel Şartlar
Kürt Dili ve Kültürü (Kurmancî)
15
Lisans mezunu olmak
-
Kürt Dili ve Kültürü (Kurmancî)
5
-

Yabancı Uyruklu
Süryani Dili ve Kültürü
8
Lisans mezunu olmak
-
Süryani Dili ve Kültürü
2
-
Yabancı Uyruklu

Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Anabilim Dalı/Programı
Kontenjan
Açıklama

Kürtçe Öğretmenliği Kürt Dili ve Kültürü (Kurmancî)
30

Lisans mezunu olmak
-


Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları
1.        Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
2.        Adayların 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
3.        Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olup en az 65 puan olması (30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre) gerekir.
4.        Başvuracak adayların ALES puanının en az 55 olması gerekmektedir. (2013 Sonbahar dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)
5.      Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış olan T.C. uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulu’nca mezun oldukları üniversitenin tanındığına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler
1.        Başvuru Formu (Enstitünün resmi Internet sayfasından temin edilecektir)
2.        Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
3.        Transkript belgesinin onaylı fotokopisi,
4.        ALES sonuç belgesinin onaylı fotokopisi
5.        Varsa yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS, YDS veya bu sınavların muadili)
6.        1 adet fotoğraf
7.        Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

Tezli Yüksek Lisans Programları için Değerlendirme Esasları
Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır:
·         ALES puanının                                                          % 50’si
·         Lisans mezuniyet notunun                                         % 15’i
·         Yabancı Dil Sınavı puanının                                      % 15’i
·         Mülakat Sınavı puanının                                          % 10’u
·         Adayların bilim mülakat sınavına girebilmeleri için yazılı sınavdan en az 60 puan almaları gerekmektedir.
·         Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve üstü kesirler bir üst nota tamamlanır.
Bu hesaplamalar sonrasında 55 veya daha yüksek puana sahip olan adaylar aldıkları puanlara göre ilan edilen kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilirler.
·         Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenirler. Kontenjan sayısı kadar asil aday, asil sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda, ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda ise bilim mülakat not üstünlüğü esas alınacaktır.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları
1.      Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
2.      Adayların 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
3.      Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olup en az 65 puan olması (30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre) gerekir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler
1.      Başvuru Formu (Enstitünün resmi Internet sayfasından temin edilecektir)
2.      Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
3.      Transkript belgesinin onaylı fotokopisi,
4.      1 adet fotoğraf

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Tezli Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Esasları
Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır:
·         Lisans mezuniyet notunun                                         % 20’si
·         Yazılı Sınavı puanının                                                % 40’ı
·         Mülakat Sınavı puanının                                             % 40’ı
·         Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve üstü kesirler bir üst nota tamamlanır.
Bu hesaplamalar sonrasında 55 veya daha yüksek puana sahip olan adaylar aldıkları puanlara göre ilan edilen kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilirler.
·         Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenirler. Kontenjan sayısı kadar asil aday, asil sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda, Diploma notu üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda ise bilim mülakat sınavı not üstünlüğü esas alınacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
3. Adayların 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
4. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olup en az 65 puan olması (30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre) ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.
5. Başvuracak adayların ALES puanının en az 55 olması gerekmektedir. (2013 Sonbahar dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)


Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler
1. Başvuru Formu (Enstitünün resmi Internet sayfasından temin edilecektir)
2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
3. Transkript belgesinin onaylı fotokopisi,
4. ALES sonuç belgesinin onaylı fotokopisi
5. Varsa yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS, YDS veya bu sınavların muadili)
6.1  adet fotoğraf
7. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Değerlendirme Esasları
·         ALES puanının                                                          % 50’si
·         Lisans mezuniyet not ortalamasının                           % 15’i
·         Yabancı Dil Sınavı puanının                                      % 15’i
·         Yazılı Sınavı puanının                                              % 20’si
·         Adayların değerlendirmeye alınabilmeleri için yazılı sınavdan en az 60 puan almaları gerekmektedir.
·         Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve üstü kesirler bir üst nota tamamlanır.
Bu hesaplamalar sonrasında 55 veya daha yüksek puana sahip olan adaylar aldıkları puanlara göre ilan edilen kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilirler.
·         Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenirler. Kontenjan sayısı kadar asil aday, asil sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda, ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda ise bilim mülakat not üstünlüğü esas alınır.

Not 1: Bir aday hem tezli hem tezsiz yüksek lisans programına başvurabilir; fakat iki programda da başarılı olduğu takdirde ikisinden birini tercih etmek zorundadır.

Not 2: Sınav Ücreti olarak 50 TL Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Ziraat Bankası Mardin Şubesi TR430001000092634189545001 nolu hesaba yatırılacaktır.

Not 3: Sınav takviminde meydana gelecek herhangi bir değişiklik enstitünün internet sayfasından duyurulacaktır.


KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS SINAVINA DAİR BİLGİLER
1. Tezli Yüksek Lisans sınavları yazılı ve mülakat şeklinde yapılacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans sınavı ise sadece yazılı olarak yapılacaktır.
2. Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Yazılı Kurmancî Sınavları çoktan seçmeli olacak ve optik okuyucu tarafından değerlendirilecektir. Kürt Dili ve Kültürü Tezli Yüksek Lisans yabancı uyruklu adayların sınavı ise yazılı olacaktır.

Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için soruların dağılımı:
a)      Klasik Kürt Edebiyatı                      % 10
b)      Modern Kürt Edebiyatı                    % 10
c)      Kürt Halk Edebiyatı                         % 10
d)     Genel Kültür                                    % 20
e)      Kürtçe Dilbilgisi, Çeviri ve İmla     % 50

Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı için soruların dağılımı:
a)      Klasik Kürt Edebiyatı                      % 10
b)      Modern Kürt Edebiyatı                    % 10
c)      Kürt Halk Edebiyatı                         % 10
d)     Genel Kültür                                    % 20
e)      Kürtçe Dilbilgisi, Çeviri ve İmla     % 50

Not 1: Yazılı sınavda 4 (dört)  yanlış 1(bir) doğruyu götürecek şekilde hesaplanacaktır.

Not 2: Sınav giriş yerleri 26.08.2016 tarihinde Enstitünün resmi internet sayfasında ilan edilecektir.


SÜRYANİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS SINAVINA DAİR BİLGİLER
1. Tezli Yüksek Lisans sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılacaktır.
2. Süryani Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Yüksek Lisans sınavını kazanan öğrencilere bir yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
3. Süryani Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans sınavı iki kategoride yapılacaktır. Öğrenciler tercih ettikleri kategoriye göre değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

Süryani Dili ve Kültürü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için soruların dağılımı:
1. KATEGORİ: Süryanice Gramer Soruları
a)                  Kelime bilgisi                                   
b)                 Fiil yapısı                                           
c)                  Süryanice Dilbilgisi                   
d)                 Çeviri ve İmla                       
e)                  İngilizceden Türkçeye Süryani Edebiyatına dair iki kısa paragraf çevirisi  % 20

2. KATEGORİ: Süryani Seküler ve Kilise Tarihi, Süryani Kültürü, Felsefesi, Teolojisi ve Süryani Edebiyatı ve Dili Araştırmaları
a)      Süryani Seküler Tarihi                            
b)      Süryani Kilise Tarihi                               
c)      Süryani Kültürü ve Süryani Edebiyatı ve Dili Araştırmaları
d)     Süryani Teolojisi  ve Felsefesi                           
e)      İngilizceden Türkçeye Süryani Edebiyatına dair iki kısa paragraf çevirisi  % 20

NOT: a, b, c, d şıkları % 80’lik soru değerini, e şıkkı ise % 20 değerlendirme kriteri ile değerlendirilecektir.


Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri (Posta ile yapılacak başvurularda 24.08.2016 tarihinden sonra gelenler dikkate alınmayacak. Mağduriyet oluşmaması için postalarınızı başvuru ilan bitiş tarihinden en az 1 hafta öncesinde gönderiniz.)
8 - 24 Ağustos 2016
Yazılı Sınav (Tezli) Kürt Dili ve Kültürü ile Süryani Dili ve Kültürü Anabilim Dalları
27 Ağustos 2016 Saat: 14.00
Yazılı Sınav (Tezsiz)
27 Ağustos 2016 Saat: 10.00
Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı
28 Ağustos 2016
Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı 
29 Ağustos 2016 Saat 10.00
Tezli Yüksek Lisans Sınav Sonuçlarının Kesin İlanı
31 Ağustos 2016
Sınav Sonuçlarına İtirazlar
1-2 Eylül 2016
Asil Listeye Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
5-9 Eylül 2016
Yedek Listeye Giren ve Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların İlanı
19 Eylül 2016
Yedek Listeye Giren ve Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
20-23 Eylül 2016
Mülakat Sınav Yeri
Enstitü Binası

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
1.        Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecektir)
2.        Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin tasdikli hali
3.        Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği
4.        ALES belgesinin aslı veya onaylı örneği (Tezsiz Yüksek Lisans Programı için gerekli değildir.)
5.        T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi
6.        6 adet vesikalık fotoğraf
7.        Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları “bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge”

Not: Daha önce 2 dönem olarak yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bologna süreci gereği 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren 3 dönem olacaktır. (2 dönem ders 1 dönem bitirme projesi)
Başvuru: Yaşayan Diller Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi, Rektörlük Binası Yanı MARDİN

               Tlf: 0 482 2129884

No comments:

Post a comment

Şîrove Bikê