Wednesday, 28 September 2016

ZAROK TV

Weşana Zindî
Kurmancî

Weşano Gande
Kurdmanckî/Zazakî


Videoyên Zarok Tv
Youtube


Malpera Zarok TV
http://zaroktv.com.tr


DailyMotion
Video- Weşana Zindî

No comments:

Post a comment

Şîrove Bikê